برگزیدگان سی‌امین جشنواره فیلم کوتاه تهران

برگزیدگان سی‌امین جشنواره فیلم کوتاه تهران

1-    در بخش بهترین فیلم با موضوع پرتو ایمان
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   هوشنگ میرزایی برای فیلم  مستند  تفتان

2-      در بخش بهترین فیلم با موضوع چراغ راه
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   فاطمه مرزبان  برای فیلم مستند وقتی گفتند نمی شود

3-    در بخش بهترین فیلم با موضوع چشم انداز سرزمین زیبای ما
از میان 8 کاندید دریافت جایزه
–  فرزند اصفهان- شهری که می شناسم- مکانی برای نجوای باد- آت چاپار- کودکان کویر- سه چنک حاک- حیات در بیابان- چشم اندازی در مه
دیپلم افتخار اهدا می شود به   مانی میرصادقی برای فیلم مستند  مکانی برای نجوای باد
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به    فرشاد اکتسابی  برای فیلم مستند  فرزند اصفهان

4-    در بخش بهترین فیلم استعداد جوان با موضوع داستانی
تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون  ریال و حمایت از اثر بعدی اهدا می شود به   مجید فرهنگ بافتانی  برای فیلم  لطفا مانع بسته شدن در نشوید

5-    در بخش تصویربرداری
از میان 7 کاندید دریافت جایزه
-Impresion xps160-  نقطه آبی کمرنگ- آک آپ آس – بی همگان- آت چاپار- مکانی برای نجوای باد- من قدیمی هستم
دیپلم افتخار اهدا می شود به   محمدرضا مهرآفرین  برای فیلم مستند  آت چاپار
دیپلم افتخار اهدا می شود به   محمد رسولی  برای فیلم داستانی  من قدیمی هستم
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به   آیین ایرانی  برای فیلم تجربی Impresion xps160

6-  در بخش تدوین
از میان 6  کاندید دریافت جایزه
– چرا مگس را نباید کشت- ریشه در خاک- حیات در بیابان  – جاده فرعی- بازیهای تنهایی- حنانه
دیپلم افتخار اهدا می شود به   زهره معتمدی  برای فیلم پویانمایی  چرا مگس را نباید کشت
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون  ریال اهدا می شود به   کامران جاهدی  برای فیلم داستانی  ریشه در خاک

7- در بخش صدا
– از میان 6  کاندید دریافت جایزه
– بچه گربه- حنانه- صبح روز بعد  – سکوت- ملودی یک رویا- گرمابان
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به ان  رشید دانشمند و حسین مافی برای صدابرداری و صدا گذاری فیلم داستانی صبح روز بعد

8-      در بخش بهترین فیلمنامه
از میان 6 کاندید دریافت جایزه
– دور یا نزدیک- صبح روز بعد- آغلا – کات- پدر- جیرینگ
دیپلم افتخاربه خاطر ایده با ارزش  اهدا می شود به سید محمدرضا خردمندان برای فیلم پویانمایی پدر
دیپلم افتخار اهدا می شود به  اسماعیل منصف برای فیلم داستانی آغلا
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  مصطفی رستگاری  برای فیلم داستانی  دور یا نزدیک

9-    در بخش بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند
از میان 8 کاندید دریافت جایزه
– گرمابان- شناسایی- شهری که می شناسم – فرزند اصفهان- راز یک مجسمه- برای گونگادین بهشت نیست
– سه چنک حاک- خدایخانه
دیپلم افتخار اهدا می شود به  فرشاد اکتسابی برای فیلم  فرزند اصفهان
دیپلم افتخار اهدا می شود به  عبدالحمید ارجمند برای فیلم راز یک مجسمه
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  سید غلامرضا نعمت پور و   لاله روزگرد برای فیلم  برای گونگادین بهشت نیست

10-      در بخش بهترین جانبخشی در آثار پویانمایی
از میان  5 کاندید دریافت جایزه
– رویای تنهایی (واینک انسان)- بخش زایمان- جیرینگ- مرد بت گربه- نمکی
دیپلم افتخار اهدا می شود به  ابوالفضل برومندی برای فیلم جیرینگ
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  ایرج محمدی رزینی برای فیلم رویای تنهایی (واینک انسان)

11- در بخش بهترین فیلم تجربی
از میان  5 کاندید دریافت جایزه
– سایه ها هرکجا بخواهند می روند- زمین مکانی برای زیستن- پانچ – اتاق تنهایی- impression xps160
دیپلم افتخار اهدا می شود به   عابدین محمدی  برای فیلم زمین مکانی برای زیستن
تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به   میلاد و سجاد ستوده برای فیلم  سایه ها هرجا بخواهند می روند

12- در بخش بهترین فیلم پویانمایی
از میان 7  کاندید دریافت جایزه
– پدر- بخش زایمان- نمکی – جیرینگ- تانی- ضبط صوت- چرا این تلفن زنگ نمی زنه
دیپلم افتخار اهدا می شود به   هاجر قهرمانی برای فیلم  نمکی
تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   هادی یقین لو برای فیلم  چرا این تلفن زنگ نمیزند

13- در بخش بهترین فیلم مستند
از میان 7  کاندید دریافت جایزه
– گرمابان- موکان و آک آپ آس- بازیهای تنهایی – برای گونگادین بهشت نیست- وقتی گفتند نمی شود- مکانی برای نجوای باد – سه چنک حاک
دیپلم افتخار اهدا می شود به    شهرام میراب اقدم برای فیلم گرمابان
تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به   محمدعلی هاشم زهی برای فیلم های موکان و آک آپ آس

14-   در بخش بهترین فیلم داستانی
از میان 7  کاندید دریافت جایزه
– صبح روز بعد- بازگشت- کات – دور یا نزدیک- آغلا- جاده فرعی- من قدیمی هستم
دیپلم افتخار اهدا می شود به  سید علی هاشمی برای فیلم صبح روز بعد
دیپلم افتخار اهدا می شود به رضا جمالی برای فیلم کات
تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به  محمد نصیری برای فیلم  جاده فرعی

15-  در بخش بهترین فیلم با موضوع دفاع مقدس
از میان 6 کاندید دریافت جایزه
–  حنانه – هروله – ساچمه –شناسایی-ناگهان تو گم شدی -درس
دیپلم افتخار اهدا می شود به فرخ حنیفه نژاد زیبایی برای فیلم داستانی ساچمه
تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت ازتولید اثر بعدی با موضوع دفاع مقدس اهدا می شود به  داریوش غذبانی برای فیلم داستانی حنانه

16- در بخش بهترین مجری طرح یا تهیه کننده
تندیس جشنواره و مبلغ  سی میلیون ریال  اهدا می شود به انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر اردبیل

17-   در بخش بهترین فیلم جشنواره
تندیس جشنواره و مبلغ شصت میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به  منوچهر رمضانی برای فیلم مستند  بازی های تنهایی

18- جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
تندیس جشنواره وربع سکه بهار آزادی اهدا شد به فیلم دور یا نزدیک ساخته محمد حمزه ای
برگزیدگان بخش جهان اسلام و آسیا
لوح تقدیر در بخش مسابقه‌ی آسیا اهدا شد به فیلم:اسکله ی تنهاییساخته ی جک شی از کشور تایوان
جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه‌ی آسیا  اهدا شد به فیلم  آت چاپار ساخته محمدرضا مهرآفرین از ایران
لوح تقدیر در بخش مسابقه‌ی جهان اسلاماهدا شد به فیلم: تفتان ساخته: هوشنگ میرزایی  از ایران
برگزیدگان بخش مسابقه بین الملل
جایزه بهترین فیلمبرداری در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد بهشِین آتکینسون برای فیلم پنی دردسر ساز از آمریکا
جایزه بهترین تدوین در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد بهپائولا پاندولفو برای فیلم اکو از انگلستان
جایزه بهترین فیلمنامه در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد به وحید نیکخواه آزاد برای فیلم مادرانه از ایران
از میان چهار نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین پویانمایی مسابقه بین الملل
فیلم های پویا نمایی :
– بخش زایمان ساخته ی بهنام دلداده از ایران
– یکشنبه ی سوم ساخته ی یوهان کوهن از آلمان
– نامه ی زنان ساخته ی آگوستو زانُوِلو از فرانسه
– مرد نورانی ساخته ی یوهان پابلو از آرژانتین
دیپلم افتخار در این بخش اهدا شد به انیمیشن: بخش زایمان ساخته ی بهنام دلداده از ایران
جایزه ی بهترین انیمیشن در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا شد به انیمیشن: نامه ی زنان ساخته ی آگوستو زانُوِلو از فرانسه
از میان سه نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم تجربی مسابقه بین الملل
فیلم های :
– انفجار ساخته ی فرِی کریستوفر از استرالیا
–  روایت معلق ساخته ی فرشاد ارشادی از ایران
–  مِی فِلای ساخته ی حسین شایقی از ایران
–  دیپلم افتخار در این بخش اهدا شد به فیلم:
-انفجار ساخته ی فرِی کریستوفر از استرالیا
–  جایزه ی بهترین فیلم تجربی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا شد به فیلم:مِی فِلای ساخته ی حسین شایقی از ایران
از میان سه نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم مستند مسابقه بین الملل
فیلم های :
زمین هیچ کس ساخته ی مایکل گراورسن از انگلستان
محمد کوچک ساخته ی اوستریک جِرد از هلند
– سه مشت خاک ساخته ی یاسر خیر از ایران
– دیپلم افتخار در این بخش اهدا می شود به فیلم:زمین هیچ کس ساخته ی مایکل گراورسن از انگلستان
– جایزه ی بهترین فیلم تجربی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا می گردد به فیلم: محمد کوچک ساخته ی اوستریک جِرد از هلند
از میان پنج نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم داستانی مسابقه بین الملل
فیلم های :
اکو ساخته ی آرنولد لوئیز از انگلستان
ایمپرشن XPS ساخته ی تیام یابنده از ایران
چگونه شما را دسته بندی کنم؟ ساخته ی گای دیسنت از اروگوئه
تاکسی کلکته ساخته ی ویکرام داسگوپتا از کانادا
اتوبوس آموزشی ساخته ی بنیامین گیلارد از فرانسه
– دیپلم افتخار در این بخش اهدا می شود به فیلم: اکو ساخته ی آرنولد لوئیز از انگلستان
– جایزه ی بهترین فیلم داستانی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا می گردد به فیلم:چگونه شما را دسته بندی کنم؟ ساخته ی گای دیسنت از اروگوئه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *