سخنان صریح فریدون جیرانی درباره‌ی «آشغالهای دوست داشتنی»

 فریدون جیرانی خواستار نمایش «آشغالهای دوست داشتنی» محسن امیریوسفی در جشنواره‌ی فیلم فجر شد، او در یادداشتی برای ایسنا با

خوابزده ها : فانتزی یا رئال/یادداشتی بر فیلم “خواب زده ها” اثر فریدون جیرانی

“خواب زده ها” به گفته کارگردانش قرار است یک کمدی عاشقانه باشد. که نه عاشقانه می شود و نه کمدی.