جضور مدیرعامل سازمان خیریه «نلسون ماندلا» ژاپن در جشنواره سینما حقیقت

عصر سه شنبه ، جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت میزبان کازوهیرو تاکِگاوا مدیرعامل سازمان خیریه «HS نلسون ماندلا» از کشور ژاپن بود.