سینما فستیوال

مجید مجیدی در جمع داوران بخش مسابقه سینمایی بین‌الملل جشنوار فیلم مقاومت

داوران بخش مسابقه سینمایی بین‌الملل سیزدهمین جشنواره مقاومت معرفی شدند که در میان آن‌ها نام مجید مجیدی نیز دیده می‌شود.