سینما فستیوال

نمایش مستندهای برگزیده جشنواره «ویزیون دورئل سوئیس» در جشنواره سینما حقیقت

در هشتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت، منتخبی از مستندهای برگزیده جشنواره معتبر «ویزیون دورئل سوئیس» (Visions du Réel festival)