پیش بینی نویسندگان سینما فستیوال از اسکار ۲۰۱۴ / آیا اسکار قابل پیش بینی ست؟

کمتر از ۲۰ ساعت به آغاز مراسم اسکار ۲۰۱۴ مانده است. مراسمی که تکلیف بهترین های سینمای جهان را مشخص

سینمای محتضر در آستانه فجر!

سینمای ما ، روزهای بدی را می گذارد.  روزهایی که سینمای ایران شبیه یک بیمار محتضر است! شاید هم آرامش