پیش بینی نویسندگان سینما فستیوال از اسکار ۲۰۱۴ / آیا اسکار قابل پیش بینی ست؟

کمتر از ۲۰ ساعت به آغاز مراسم اسکار ۲۰۱۴ مانده است. مراسمی که تکلیف بهترین های سینمای جهان را مشخص