پیش بینی نویسندگان سینما فستیوال از اسکار ۲۰۱۴ / آیا اسکار قابل پیش بینی ست؟

کمتر از ۲۰ ساعت به آغاز مراسم اسکار ۲۰۱۴ مانده است. مراسمی که تکلیف بهترین های سینمای جهان را مشخص

سینما فستیوال

پیش بینی سینمافستیوال از جوایز اسکار/از ۱۲ سال بردگی آمریکایی تا زیبایی بزرگ ایتالیایی

مراسم اسکار پایان بخش جوایز سالانه امریکا است.برگزیدگان این مراسم  الگو سال سینما آمریکا هستند. پیش بینی مهمترین جوایز اسکار