گذشته فرهادی در مقابل چ حاتمی کیا قرار می گیرد

داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران

سینما فستیوال

به گزارش سینما فستیوال ، در هفته دوم داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران 20 فیلم سینمایی برای داوران این بخش به نمایش در آمده و مورد داوری قرار گرفت که از جمله این آثار می توان به گذشته از اصغر فرهادی و چ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد.

فیلادلفی به کارگردانی اسماعیل رحیم زاده، سید مجتبی اسدی پور، میگرن به کارگردانی مانلی شجاعی زاده، یک عاشقانه ساده کاری از سامان مقدم، سه درجه تب به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند، دهلیز به کارگردانی بهروز شعیبی، ضد گلوله به کارگردانی مصطفی کیایی، دو ساعت بعد مهرآباد کاری از علیرضا فرید و گیرنده به کارگردانی مهرداد غفارزاده در هفته دوم داوری جشن سینما مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین فیلم های بزرگ مرد کوچک به کارگردانی صادق صادق دقیقی، پروانگی به کارگردانی قاسم جعفری، ملکه به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر، گهواره ای برای مادرم به کارگردانی پناه برخدا رضایی، کیمیا و خاک کار عباس رافعی، روزهای زندگی به کارگردانی پرویز شیخ طادی ، راه بهشت  به کارگردانی مهدی صباغ زاده  ،سگ های پوشالی به کارگردانی رضا توکلی ، بادیگران  به کارگردانی ناصر ضمیری ، بوسیدن روی ماه  به کارگردانی همایون اسعدیان ، چ  به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا برای داوران این بخش به نمایش در آمد .