300 فیلم خواستار شرکت در بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

بیش از ۳۰۰ عنوان فیلم از ۵۴ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رسیده