سینما فستیوال

گذشته فرهادی در مقابل چ حاتمی کیا قرار می گیرد

داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران به گزارش سینما فستیوال ، در هفته دوم داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران 20 فیلم سینمایی