سینما فستیوال

خسرو سینایی : اگر سینما را مثل یک ابزار بدانیم ، مهم چگونگی استفاده از این ابزار است

خسرو سینایی همزمان با نمایش جدیدترین ساخته‌اش «جزیره رنگین»، سینما را برای خود یک حرفه ندانست بلکه آن را یک