سینما فستیوال

مروري بر 27 دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مي توان گفت بعد از جشنواره فيلم فجر، جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان مهمترين رخداد سالانه سينمايي كشور است. جشنوارهاي