اندر احوالات داوری جشنواره ی سی و دوم و دولت تدبیر و امید و جایگاه نقد!!!

۱ اخبار می گوید جشنواره ی فیلم فجر امسال جشنواره ی ویژه ای خواهد بود. ویژه از آن جهت که

تنهای تنهای تنها، بهترین بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

  به گزارش سینما فستیوال، فهرست کامل برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به این شرح زیر