سینما فستیوال

مجید مجیدی در جمع داوران بخش مسابقه سینمایی بین‌الملل جشنوار فیلم مقاومت

داوران بخش مسابقه سینمایی بین‌الملل سیزدهمین جشنواره مقاومت معرفی شدند که در میان آن‌ها نام مجید مجیدی نیز دیده می‌شود.

برگزاری جشنواره مقاومت در 400 شهر ایران/ نمایش فیلم هایی چون طبیب، پادشاه شن ها برای اهالی رسانه

محمد خزایی این دوره از جشنواره علاوه بر 400 شهر ایران در تمام نقاط مرزی کشور نیز برگزار خواهد شد. به

اعلام اسامی فیلم‌های بخش تکفیری‌های جشنواره فیلم مقاومت

اسامی فیلم‌های بخش تکفیری‌های جشنواره فیلم مقاومت اعلام شد. به گزارش سینما فستیوال، اسامی فیلم‌های بخش تکفیری‌های جشنواره مقاومت اعلام شد.