نادر طالب‌زاده به عماریون فیلمسازی آموزش می دهد

به گزارش سینما فستیوال ، دوره آموزشي فيلمسازي داستاني در خرداد ماه زير نظر نادر طالب‌زاده آغاز خواهد شد. دبيرخانه