ویژه برنامه های جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در مدارس اصفهان

همزمان با بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان، جنگ‌های شاد و نمایش ویژه کودکان در مدارس

سینما فستیوال

نمایش 8 فیلم در بخش «مرور آثار سرزمین‌های اسلامی» جشنواره کودک

فیلم‌های بخش «مرور آثار سرزمین‌های اسلامی» در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان معرفی شدند.   به گزارش

ایجاد ایستگاه فیلم سازی در جشنواره کودک و نوجوان

همزمان با برگزاری جشنواره در 21 استان، ایستگاه فیلم سازی تولید فیلم‌های کوتاه توسط کودکان و نوجوانان در جشنواره بین‌المللی

300 فیلم خواستار شرکت در بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

بیش از ۳۰۰ عنوان فیلم از ۵۴ کشور جهان به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رسیده

سینما فستیوال

معرفی هیات‌انتخاب بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

هیات انتخاب بخش بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند. به گزارش سینمافستیوال، فریال بهزاد

مقررات بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به منظور تعالی و ارتقای این گونه آثار، از ۱۱ لغایت

تنهای تنهای تنها، بهترین بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

  به گزارش سینما فستیوال، فهرست کامل برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به این شرح زیر