جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا در جشنواره کن از آنِ «دنیس تانویچ»

جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا، در جریان برگزاری جشنواره کن به کارگردان برنده اسکار بوسنیایی اعطاء شد.   به گزارش سینمافستیوال