چهل و نهمین جشنواره کارلوی واری با انتخاب “corn island” پایان یافت

فیلم “corn island”ساخته «جورج اواشویلی» برنده جایزه برتر چهل و نهمین جشنواره کارلوی واری شد. به گزارش سینما فستیوال، چهل و

تقدیر از “فردکین” با گوی بلورین کارلوی واری

کارلوی واری با گوی بلورین از “ویلیام فردکین” تقدیر کرد. فردکین پس از دریافت گوی بلورین گفت: برای من افتخاری