سینما فستیوال در مصاحبه ای کوتاه از برخی از منتقدین سینمایی و سینما گران سوالاتی کوتاه راجع به فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر پرسیده است . نتیجه این مصاحبه های کوتاه را می توانید در زیر ملاحضه کنید :

شس

لیست فیلم های مورد سوال : “قصه ها، چ ، اشباح ، آذر شهدخت پرویز و دیگران ، طبقه حساس ، شیار 143 ، ردکارپت ، کلاشینکف ، عصبانی نیستم”   

 

از بین فیلم های فوق حاضر به تماشای دوباره کدامیک نیستید:

ناصر هاشم زاده: “قصه ها ، اشباح ، طبقه حساس ، کلاشینکف و آذر شهدخت پرویز و دیگران”   را حاضر نیستم دوباره تماشا کنم.

سیروس الوند:     “چ ، اشباح ، آذر شهدخت پرویز و دیگران ، طبقه حساس ، شیار 143 ، ردکارپت ، کلاشینکف ، عصبانی نیستم”   را حاضر نیستم دوباره تماشا کنم.

احمد امینی:         “طبقه حساس ، کلاشینکف” را حاضر نیستم دوباره تماشا کنم.

مانی باغبانی:       همه این فیلم ها  را  حاضر نیستم دوباره تماشا کنم.

رضا درستکار:     “قصه ها، چ ، اشباح ، آذر شهدخت پرویز و دیگران ، طبقه حساس ، شیار 143 ، ردکارپت ، کلاشینکف” را حاضر نیستم دوباره تماشا کنم.

بهترین فیلم ها :

ناصر هاشم زاده :  “شیار 143″ نرگس آبیار

احمد امینی :  “سیزده” هومن سیدی