“رخ دیوانه” بالاترین آزای مردمی را در روز دوم جشنواره از آن خود کرد.

آرای مردمی2

به گزارش سینما فستیوال به نقل  از خانه سينما، با شمارش ۲۰۷۲۲رای در روز دوم جشنواره فیلمهای برگزیده “رخ دیوانه” به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز ۳/۲۳حائز رتبه نخست، “عصریخبندان” به کارگردانی مصطفی کیایی با میانگین امتیاز ۳/۱۳ رتبه دوم، “کوچه بی نام “به کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیاز۳/۰۱ سومین رتبه را در اقبال تماشاگران به خود اختصاص داده اند.