سه فیلم از آثار جشنواره‌ی فجر در رای مردمی محاسبه نمی‌شوند.

سینما فستیوال

به گزارش سینما فستیوال ، براساس تبصره ذیل ماده 4 آیین‌نامه دریافت و شمارش آرای تماشاگران سی و سومین جشنواره فیلم فجر مشعر بر ” در صورت ورود فیلمی از روز چهارم برگزاری جشنواره ، آن فیلم در چرخه ارزیابی آرای تماشاگران قرار نخواهد گرفت .”

به این ترتیب فیلمهای “مزار شریف” به کارگردانی عبدالحسین برزیده ،‌ ” روباه” به کارگردانی بهروز افخمی ، طعم شیرین خیال”  به کارگردانی کمال تبریزی مورد ارزیابی رای تماشاگران قرار نمی‌گیرند.