جدول فروش فیلم در هفته ی آخر مرداد ماه در تهران

جدول فروش فیلم

جدول فروش فیلم در هفته ی دوم مرداد ماه در تهران

جدول فروش فیلم

 ————————————————————————————–

جدول فروش فیلم در هفته ی آخر تیر ماه در تهران

فروش فیلم تیر 93 هفته آخر

 ————————————————————————————–

 جدول فروش فیلم در هفته ی اول تیر ماه در تهران

فروش فیلم هفته اول تیر 93

 ————————————————————————————–

 جدول فروش فیلم در هفته ی چهارم خرداد ماه

فروش فیلم هفته چهارم خرداد

————————————————————————————–
جدول فروش فیلم در هفته ی سوم خرداد ماه

سینما فستیوال

————————————————————————————–

 جدول فروش فیلم در هفته ی اول خرداد ماه

فروش فیلم هفته سوم خرداد

————————————————————————————–

جدول فروش فیلم در هفته ی اول خرداد ماه

فروش هفته اول خرداد_به روز رسانی

 ___________________________________________________

 

جدول فروش فیلم در هفته ی پایانی اردیبهشت ماه در تهران

فروش هفته چهارم اردیبهشت