برگزيدگان بيست و نهمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

برگزيدگان بيست و نهمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

اسامي برگزيدگان بخش مسابقه بين الملل
هيئت داوران لوح تقدير بخش داستاني در مسابقه بين المل را اهدا مي نمايد به فيلم   :
” چهارديواري سارايوو ” ساخته¬ي نديم كوك از تركيه
جايزه بهترين فيلم داستاني در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم :
“وقت نهايي” ساخته خانم روآ نظر از كشور اردن
لوح تقدير بخش تجربي در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم: مبهم
ساخته سليمان دميرل از تركيه
جايزه بهترين فيلم تجربي در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم :
“ما نفت خواهيم شد”  ساخته ي ميهاي گركو از كشور روماني
لوح تقدير بخش مستند در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
” رشيد ” ساخته: حسام اسلامي و حسين افشار از ايران
جايزه بهترين فيلم مستند در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
“بذله اوديسه” ساخته الكس لورا از كشور آمريكا
لوح تقدير بخش پويانمايي در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
“خانه”  ساخته ي احمد صالح از اردن
جايزه بهترين فيلم پويانمايي در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم:”خط قرمز” ساخته مونا عبداله شاهي از ايران
…………………………..
اسامي برگزيدگان بخش مسابقه آسيا و جهان اسلام
لوح تقدير بخش مسابقه‌ي “جهان اسلام” اهدا مي شود به فيلم:”روزي روزگاري در رفح” ساخته: محسن اردستاني رستمي از كشور ايران
جايزه بهترين فيلم در بخش مسابقه‌ي “جهان اسلام” اهدا مي شود به فيلم:
” چمدان  ” ساخته: دنيس تانويچ از كشور بوسني و هرزگوين
لوح تقدير بخش مسابقه‌ي “آسيا ” اهدا مي شود به فيلم:
“داستان بندر” ساخته يوايچي ايتو از كشور ژاپن
جايزه بهترين فيلم در بخش مسابقه‌ي “آسيا “اهدا مي شود به فيلم هاي :
“دخيل” ساخته محمد علي هاشم پور از كشور ايران
…………………………………………..
 در بخش بهترين فيلم با موضوع چشم انداز سرزمين زيباي ما
از ميان 6 نامزد دريافت جايزه
–  شيروان دره
– زادگاه خورشيد
– بوي بنفشه
– جرعه هاي تاريخ
– اينجا ايران است

تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به بهزاد مولود براي  فيلم مستند شيروان دره از اردبيل
  در بخش بهترين فيلم با موضوع پرتو ايمان
از ميان 4 نامزد دريافت جايزه
– تووكل
– نفت آتش خاك
– ساعت 6
– و ديگر هيچ نبود
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به داوود محمدي براي فيلم مستند  تووكل از ساري
   در بخش بهترين فيلم با موضوع چراغ راه
از ميان  نامزد دريافت جايزه
– خواب ابريشم
– نفت آتش خاك
– بازگشت يك ناوشكن
– سكو
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به سلمان خورشيدي و امير محمدزاده براي فيلم پويانمايي سكو از تهران
  در بخش بهترين فيلم استعداد جوان با موضوع داستاني
از ميان 4 نامزد دريافت جايزه
–  قرمز
– پرتره
– روز داخلي خانه
– ادريس
ديپلم افتخار اهدا مي شود به بهنام عابدي براي فيلم پرتره از تهران
تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به حسين كشاورزي براي فيلم قرمز از بوشهر
   در بخش تصويربرداري

از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– باد چيزي خواهد گفت
– جعبه ها
– قي قو
– صبح زود فردا
– ستاره ها خورشيد شبند
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به محمد فكوري براي فيلم داستاني  باد چيزي خواهد گفت از اروميه

 

–    در بخش تدوين
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
-‌ سي فور
– و ديگر هيچ نبود
– شاهرخ
– شنبه
– باران
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به اميد توتونچي براي فيلم داستاني  باران از تهران

    در بخش صدا
– از ميان6 نامزد دريافت جايزه
– سي فور
– باران
– كمي آن سوتر
– روزنه
– زادگاه خورشيد
– كمي آن سوتر
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به وحيد مقدسي براي صدابرداري فيلم داستاني كمي آنسوتر از تهران

 

 در بخش بهترين فيلمنامه
از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– شنبه
– صبح زود فردا
– باران
– خط قرمز
– روزنه
تنديس جشنواره و مبلغ  سي ميليون ريال اهدا مي شود به سعيد روستايي براي فيلم داستاني شنبه از تهران
در بخش بهترين تحقيق و پژوهش فيلم مستند
از ميان 3 نامزد دريافت جايزه
– گوچو
– جرعه هاي تاريخ
– بازگشت يك ناوشكن
تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/30 ريال اهدا مي شود به محمدعلي يزدان پرست براي فيلم گوچو از كاشان

– در بخش بهترين مجري طرح يا تهيه كننده
از ميان 7  نامزد دريافت جايزه
– نفت، آتش، خاك
– سي فور
– بازگشت يك ناوشكن
– توكل
– باران
– و ديگر هيچ نبود
– 11=1+1
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال  اهدا مي شود به  فيلم 11=1+1 براي بهترين اجراي طرح به انجمن سينماي جوانان ايران

 

– در بخش بهترين فيلم تجربي
با تقدر از فيلم هاي
– خانواده چند صد نفري
– مونولوگ
– قرمز مارمولك خانم و آقاي اسميت
– پياده رو
ديپلم افتخار اهدا مي شود به بهروز باقري براي فيلم سي فور از تهران
     در بخش بهترين فيلم پويانمايي
از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– روزنه
– خط قرمز
– ترازو
– كرماندو
– سكو
تنديس جشنواره و مبلغ پنجاه ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي  اهدا مي شود به امير مهران براي فيلم روزنه از تهران

– در بخش بهترين فيلم مستند
از ميان  6 نامزد دريافت جايزه
– گوچو
– پژواك سرزمين من
– نفت آتش خاك
– شاه رخ
– جرعه هاي تاريخ
– بازگشت يك ناوشكن
تنديس جشنواره و مبلغ پنجاه ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي  اهدا مي شود به وحيد زارع زاده براي فيلم شاه رخ از تهران

– در بخش بهترين فيلم داستاني
از ميان  5 نامزد دريافت جايزه
– باد چيزي خواهد گفت
– انتظار
– باران
– صبح زود فردا
– شنبه
تنديس جشنواره و مبلغ  پنجاه ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به علي مردمي براي فيلم  باد چيزي خواهد گفت از اروميه

– در بخش بهترين جانبخشي در آثار پويانمايي
از ميان  5 نامزد دريافت جايزه
– ترازو
– خط قرمز
– روزنه
– كرماندو
– نبرد خليج فارس
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال اهدا مي شود به حسين ملايمي انيماتور فيلم خط قرمز از تهران

 

– بهترين فيلم از نگاه تماشاگران
تنديس جشنواره و مبلغ دو ميليون ريال اهدا مي شود به فيلم فرار ساخته مهدي باقري آزاد از تهران به عنوان بهترين فيلم از نگاه تماشاگران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *