برنامه های سومین روز جشواره فیلم مقاومت

در سومین روز جشنواره فیلم مقاومت آثار گواگونی در بخش های سینمای ایران ، سینمای بین الملل ، جلوه گاه نور و … به نمایش در خواهد آمد .

سینما فستیوال

به گزارش سینما فستیوال ، درسومین روز سیزدھمین جشنواره فیلم مقاومت چھارشنبه 2 مھرماه در سینما عصر جدید سالن شماره یک در بخش سینمای ایران فیلم «معراجی ھا» به کارگردانی مسعود ده نمکی ساعت 15:00، فیلم «استرداد» به کارگردانی علی غفاری ساعت 16:45 ، فیلم «شیار 143 » به کارگردانی نرگس آبیار ساعت 18:15 ، فیلم «شھابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو ساعت 20:15 ، «گام ھای شیدایی» به کارگردانی حمید بھمنی ساعت 22:00 به نمایش درمی آید.
در سالن شماره 2 سینما عصر جدید در ھمین روز در بخش سینمای بین الملل فیلم «دام افغانستان» به کارگردانی میکل کورتیس ساعت 15:30 ، در بخش مستند بین الملل «5 دوربین شکسته »به کارگردانی عماد برنات ساعت 17:15 ، در بخش جلوه گاه نور شش فیلم کوتاه داستانی به نام ھای «با»، «رخ در مھتاب آب»، «ارتش 2 نفره»، «حس مصنوعی»، «آن شب»، «پارکینگ »ساعت 19:00 و در بخش سینمای بین الملل فیلم «مریم» به کارگردانی باسل الخطیب ساعت 21:00 به نمایش درمی آید.
در سالن شماره 3 سینما عصر جدید در ھمین روز در بخش بصیرت فیلم «ترور حقیقت» به کارگردانی قاسم بخشی، «خط اغتشاش» به کارگردانی جلال کوه دره ای ساعت 15:15 ، در بخش مستند بین الملل فیلم ھای «نبرد سرنوشت ساز» به کارگردانی حسین مرتضی و فیلم «بپر» به کارگردانی مونا استووارت ساعت 17:15 ، در بخش جلوه گاه بخش غزه فیلم ھای «اشکھای غزه» به کارگردانی ویپ کلاک برگ و «مویه ھای کودکانه» به کارگردانی رضا محمدی ساعت 19:15 در بخش جلوه گاه نور 9 نماھنگ بابا خون داد، شمعدانی، مسافر غریب، شھید گمنام، بھار آزادی، لاله در خون خفته، باز باران، بی انتھا ، عاشقان را یافتم ساعت 21:00 به نمایش درمی آید.

در سالن شماره 3 پردیس سینمایی ملت فیلم «گام ھای شیدایی »به کارگردانی حمید بھمنی ساعت 14:30 ، «خانه ای کنار ابرھا» به کارگردانی جلال دھبانی اشکذری ساعت 16:30 ،« روزگار عشق و خیانت» به کارگردانی داوود بی دل ساعت 18:45 ، «شیار 143 »به کارگردانی نرگس آبیار ساعت 20:30 ، فیلم «شھابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو ساعت 22:15 به نمایش درمی آید.

در سالن شماره یک سینما فلسطین فیلم «تابستان طولانی» به کارگردانی علی خزاعی فر ساعت 14:30 ، «تنھای تنھای تنھا» به کارگردانی احسان عبدی پور ساعت 16:30 ، «قصه عشق پدرم» به کارگردانی محمدرضا برزی ساعت 18:45 ، «میھمان داریم» به کارگردانی محمدمھدی عسگرپور ساعت 20:30 ، «استرداد» به کارگردانی علی غفاری ساعت 22:00 به نمایش درم آید.

ھمچنین در بخش مستند و در سالن شماره 2 سینما فلسطین فیلم ھای« به نام من نه» به کارگردانی امیر تاجیک، «صبح روز بعد »به کارگردانی امیر تاجیک ، «آن سوی ارس (عبرت)» به کارگردانی مھدی صفری ساعت 14:30 به نمایش درمی آید. فیلم «جنگ اطلاعاتی» به کارگردانی علی نظری، «ننه قربون»به کارگردانی یاسر عرب ساعت 16:30 ، فیلم «اتاق جنگ »به کارگردانی مصطفی حریری ساعت 18:45، «ارتباط اسرائیلی» به کارگردانی امیر تاجیک ساعت 20:30، «خاطراتی برای تمام فصول» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و فیلم «ژین» به کارگردانی ھوشنگ میرزایی ساعت 22:15 به نمایش درمی آید.

در سالن شماره 3 سینما فلسطین و در بخش مستند بین الملل فیلم ھای«ماسک رویای آمریکایی» به کارگردانی ملانی فرانک لین، «میت سواخ »به کارگردانی ویت اولد کادووزکی ساعت 14:30 در بخش جلوه گاه نور 5 فیلم مستند املیا، خوزستان ھمگام با انقلاب اسلامی، لبیک یا حسین، نفر پنجم، شھسوار عشق ساعت 20:30 و در بخش فیلم کوتاه داستانی 7 فیلم یک فنجان قھوه داغ، دو سوی خط باریک، برای ھانا، ھوای بسته بندی شده، درختان حماسی،

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *