برای نخستین بار در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر بخش ویژه اینک خاورمیانه در ساختار بین الملل جشنواره پیش بینی و اضافه شد.

سینما فستیوال

به گزارش سینما فستیوال ، در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر ، منتخبی از فیلم های مرتبط با فضای خاورمیانه نمایش داده خواهد شد.
این بخش با هدف گسترش اطلاعات و شناخت علاقمندان به سینمای شهری و به منظور آشنایی بیشتر فعالان سینمایی با فضای شهرهای مهم خاورمیانه در نظر گرفته شده و فیلم های منتخب به صورت غیر رقابتی به نمایش گذاشته می شوند.
رویکرد پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر دربخش بین الملل تاکید تعامل شهروندان با شهرشان بر بستری از زندگی انسانی و متعالی، نمایش و توجه به آثاری با کیفیت درجهت پاکیزه سازی حیات شهری و تکریم مقاومت برای بقاء در شهرها در دوران مصائب عنوان شده است.
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر را با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و توجه به هویت دینی از ۳ تا ۱۲ خردادماه سال ۹۴ در دو بخش مسابقه سینمای ایران و سینمای بین الملل در تهران برگزار می کند.